Positivt driftsresultat for fylket

Fylkesordførar: Fylkesordførar Jon Aasen kan glede seg over positivt driftsresultat for 2018.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Årsrekneskapen for fylkeskommunen i 2018 vart lagt fram for fylkestinget måndag. Det viser eit positivt netto driftsresultat, korrigert for bundne fond på 37,9 millionar kroner. Dette melder Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider.