Endringar i postomberinga frå 2020

Lokalavisene skal fram

Lokalavisene skal framleis kome fram til folket, uavhengig av kvar dei bur.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Frå neste sommar skal Posten berre gå med post to til tre dagar i veka. På same tid skal staten kjøpe distribusjonstenester frå ande leverandørar, slik at folk skal få avisene sine minst tre gongar i veka.