Statistikk over arbeidsløysa

Auke i talet på heilt ledige på Stranda

  Foto: Colorbox

Nyhende

Stranda har ei auke på sju heilt ledige siste året, men ein nedgang på to færre heilt ledige siste månad.