Kommunestyret vil gjere om Liabygda skule til oppvekstsenter

Prislappen er klar

Kommunestyret får onsdag til handsaming dei økonomiske konsekvensane av å opprette eit oppvekstsenter i Liabygda. arkivfoto  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Kommunestyret gjorde 10. april i år prinsippvedtak om å slå saman Liabygda skule med Liabygda barnehage, for å lage eit oppvekstsenter.