Lesarinnlegg

Nedlegging av Liabygda skule

Liabygda skule: Helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) tilrår at småskulen, 1. til 4. trinn, ved Liabygda skule blir samlokalisert med barnehagen i skulebygget, og at mellomtrinnet blir ført over til Ringstad skule frå skuleåret 2019/2020. arkivfoto  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Kvar skal ein byrje når ein vil kommentere nedlegging av Liabygda skule?