Avviser lovlegklagen

Fylkesmannen finn ikkje grunn til å oppheve kommunestyret sitt vedtak om å søkje klimasats-midlar.

Geiranger brannstasjon: Kommunestyret gjorde vedtak om fleire klimasatssøknader, deriblant ein kunnskapsbank om bruk av massivtre på den nye brannstasjonen i Geiranger.   Foto: Arkiv

Nyhende

Tre medlemmar av Framstegspartiet klaga inn vedtaket for fylkesmannen med lovlegklage.