Leitar etter fortida

Arkeologiske utgravingar

På markane i Langlovegen driv ei gravemaskin og grev fram fortida.

Robin Aal Norangshol fører gravemaskina når fortida skal fram. Arkeolog Einar Kristensen føl nøye med.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Det går føre seg to arkeologiske utgravingar på Langlo for tida. Møre og Romsdal Fylkeskommune har den eine utgravinga som er i forbindelse med Detaljregulering del av Langlo II, og Universitetsmuseet i Bergen som søker etter spor av busetnad og dyrking frå jernalderen. Denne utgravinga er knytt til planlagd gangveg.