Første tertialrapport 2019

Stramt driftsbudsjett framover

– Realveksten som kommuneproposisjonen legg opp til er på 0, 3 prosent. Det gir ikkje mykje handlingsrom, seier rådmann Åse Elin Hole og økonomisjef Ståle Anker Ljøen.

Kommunestyret i Stranda: Kommunestyret godkjende i går rekneskapen for 2018, og med det er Stranda kommune ute av Robek etter å ha dekt inn opparbeidd underskot på drift på til saman 50,8 millionar kroner. Administrasjonen åtvarer om trongare tider framover, og at lånegjelda er høg. arkiv  Foto: Bjørn Arild Hatlem

Nyhende

Den første prognosen for 2019 spår at Stranda kommune vil ende med eit mindreforbruk på rundt millionen på drift.