Første tertialrapport 2019

Stramt driftsbudsjett framover

– Realveksten som kommuneproposisjonen legg opp til er på 0, 3 prosent. Det gir ikkje mykje handlingsrom, seier rådmann Åse Elin Hole og økonomisjef Ståle Anker Ljøen.

Kommunestyret i Stranda: Kommunestyret godkjende i går rekneskapen for 2018, og med det er Stranda kommune ute av Robek etter å ha dekt inn opparbeidd underskot på drift på til saman 50,8 millionar kroner. Administrasjonen åtvarer om trongare tider framover, og at lånegjelda er høg. arkiv 

Nyhende

Den første prognosen for 2019 spår at Stranda kommune vil ende med eit mindreforbruk på rundt millionen på drift.