Får momskompenasjon

Tilbakeføring av pengar

Sunnylven Idrettslag og Sunnylven skyttarlag får kompensasjon for meirverdikostnadar ved bygging av idrettsanlegg.

Momskompensasjon: Sunnylven Idrettslag og Sunnylven Skyttarlag samarbeida om ferdigstilling av Hyttehola fleirbruksanlegg. No har dei motteke momskompensasjon for arbeidet.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Idrettslaget har vore involvert både i restaurering av Den Trondhjemske Postveg og i fleirbruksanlegget i Hyttehola. For arbeidet gjort på postvegen blir idrettslaget tildelt 380 083 kroner i kompensasjon.