Sambandet Stranda-Liabygda

Mellombels innstilt b-ferje

Nyhende

Fjord1 melder måndag morgon at avgangen med B-ferja 0950 frå Stranda og 1010 frå Liabygda måndag morgon er innstilt, grunna driftsmessige utfordringar.