Ulike feil har slått ut gatelyktene i Geiranger

Mørke gatelykter

Gatelykter som ikkje virkar skapar bekymring i Geiranger.

Mangel på lys: Strekninga mellom sentrum og Union hotell er for tida berre opplyst av ei gatelykt.   Foto: Illustrasjonsfoto.

Nyhende

Det lakkar mot skulestart og i Geiranger er foreldre bekymra for mangel på belysning langs skulevegen. Sjølv om det enno er nok dagslys både morgon og ettermiddag til at borna er synlege, går det raskt mot den mørke hausttida.