Aldri har det vore færre rovviltskadar på sau

Sau: Ifølge Mattilsynet er tap av dyr på beite den største utfordringa for dyrevelferda. Arkivfoto  Foto: Anniken Westad

Nyhende

Talet på påviste rovviltskadar på sau hittil i sommar er det lågaste så lenge registreringane har gått føre seg, ifølgje Miljødirektoratet.