Frå nedleggingstruga til storinvestering

- Formidabel omsetningsauke

Nytt liv i vaskeriet: To maskiner i urein sone er på plass og vaskar unna det som kjem inn. Seinare i haust skal nye produksjonsliner monterast for å møte auka arbeidsmengd. 

Nyhende

Gress gir auka arbeidsmengd hos vaskeriet i Svemorka. Breeze sine investeringar for 15 millionar i ny maskinpark skal gi meir effektiv vasking.