Tinglysningar i Stranda kommune

Sjå kva bustaden vart seld for

Nyhende

Liagarden 54 (Gnr 8, bnr. 55) er overdratt frå Erik Johan Fladmark til Sture Joachim Fladmark (16.08.2019)