RO-prosjektet

- Vi skal byggje ny sjukeheim

  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) varsla at det vil bli bygd ny sjukeheim i Stranda tettstad då RO-prosjektet vart presentert i folkemøte i Storfjord kulturhus måndag kveld.