Vegforum RV15 er stifta

Nytt forum skal kjempa for ny Strynefjellstunnel

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) er med på Stranda sine vegner i Vegforum RV15, som vil arbeide for å få ny Strynefjellstunell med heilårs vegarm til Geiranger.  Foto: ARKIVFOTO

Nyhende

Vegforum Rv15 er namnet på eit nytt forum som skal arbeida for å få pengar til ny tunnel over Strynefjellet og ein heilårsopen vegarm til Geiranger.