Kraftkommunar kan miste 3 milliardar kroner i direkteinntekter

Eidsdal Kraftverk. Foto: Wikipedia  Foto: Wikipedia

Nyhende

Eit ekspertutval går inn for å avvikle spesialordningane som gir kommunar direkte skatteinntekter frå vasskraft. Sentralisering av verste sort, rasar Sp.