Ny rapport foreslår å fjerne bompengar, ferjebillettar og bilavgifter

Illustrasjonsfoto  Foto: Colourbox

Nyhende

Transportøkonomisk institutt (TØI) meiner eit system for allmenn vegprising bør erstatte bompengar og dei aller fleste bilavgiftene.