Ny anbodskonkurranse om levering av aviser i distrikta

Illustrasjonsfoto  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

Regjeringa kunngjer ein ny anbodskonkurranse for avisdistribusjon både kvardagar og laurdagar i område der avisene sjølv ikkje finn det lønnsamt å bruke bod.