Ønsker å gi nytt tilbod i Hellesylt

- Turistane spør etter turistinformasjon

Turistinformasjon: Helge Kvam Karbø ber kommunen sjå på moglegheita for å få til ein turistinformasjon på Hellesylt. Arkivfoto 

Nyhende

Helge Kvam Karbø, med naturguidekonseptet Fjord Nature, er opptatt av å gjere Hellesylt til ein framtidsretta og berekraftig turistdestinasjon. Dette skriv han i søknaden til Stranda kommune der han ber om at den blir tatt med som eit innspel i budsjettprosessen 2020.