Kommunestyret har konstituert seg

Her er representantane i kommunestyret og utvala

Formannskapet i Stranda kommune 2019-2023. Frå venstre: Varaordførar Svein Erik Rimstad (H), Stein Lystad (Sp); ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp), Gunhild Kvam (Sp), Torill Ansnes (Frp), Knut Dag Langeland (AP). Frank Sve (Frp) er fast møtande representant i formannskapet, men var ikkje tilstades då biletet vart tatt. 

Nyhende

Det nye kommunestyret i Stranda kommune for perioda 2019 - 2023 vart konstituert onsdag ettermiddag.