Alternative ruter i ferjetrafikken

Problem Stranda - Liabygda

Nyhende

Fjord1 melder at ferjeruta Stranda - Liabygda er innstilt pga tekniske problem. MF Aukra frå FV 63 Eidsdal - Linge går inn i alternative ferjeruter for reisande frå Stranda og Liabygda.

Liabygda-Stranda

Rute 14 Stranda - Liabygda: Alternativ rute Stranda -Liabygda-Eidsdal fram til cirka kl 1240.

Frå Eidsdal til Liabygda: 0940-1130

Frå Liabygda til Stranda: 1020-1210

Frå Stranda til Liabygda: 1035-1225

Frå Liabygda til Eidsdal 1050-1240.

Frå Eidsdal til Liabygda 1130 - 1320

Frå Liabygda til Stranda 1210 - 1400

Frå Liabygda til Eidsdal 1240 - 1430

Det er forventa normal drift frå 1545, då reservefartøy er på plass melder Fjord1.

MF Eid vil trafikkere sambandet Stranda-Liabygda frå 1545.

Eidsdal-Linge

Rute 15 Eidsdal - Linge: Alternativ rute Stranda -Liabygda-Eidsdal fram til cirka kl 1240

Frå Eidsdal til Liabygda:0940-1130

Frå Liabygda til Stranda: 1020-1210

Frå Stranda til Liabygda: 1035-1225

Frå Liabygda til Eidsdal 1050-1240.

Frå Eidsdal til Liabygda 1130 - 1320

Frå Liabygda til Stranda 1210 - 1400

Frå Stranda til Liabygda 1225 - 1414

Frå Liabygda til Eidsdal 1240 - 1430

Det er forventa normal drift frå Eidsdal klokka 1500.