Eigedomssalet på Stranda

Stabilt på fjellet - rask omsetnad av einebustadar

Eitt lite stup i eiendomsalet i Stranda kommune. Både på bolig- og fritidseienddommar.  

Nyhende

Salet av fritidsbustader har gått ned på landsbasis. Dette gjeld ikkje for vårt område, fortel lokale meklarar Sunnmøringen har snakka med.