Har innført ny pris

Aktiv kulturinnsats

Nominering av kandidatar til Kulturprisen er i gang. Fristen er i neste veke. 

Nyhende

I år har det blitt innført ein «Kulturpris for Stranda kommune». Prisen skal deles ut til personar, lag eller grupper. Kulturprisen skal stimulere til utbreiing/utøving/organisering av kulturaktivitetar.