Forslaget om kutt i ambulansetenesta møter harme

– Brannvesenet vil kollektivt seie opp ved kutt

RASFARLEG: I januar gjekk det to ras over FV63 ved Grandestranda. Etter det første raset var det lenge usikkert om ein bil var tatt av raset - vêret gjorde det ikkje mogleg å kome til med helikopter, så rednings- og søkjemannskap vart frakta inn med båt som tillegg til lokal beredskap. arkivfoto 

Nyhende

Forslaget frå Helse Møre og Romsdal (HMR) om kutt i ambulansetenesta i Geiranger blir møtt med harme i bygda.