Offisiell opning på hausten neste år

Kanskje kjem dronninga?

Ljøbrekkas vener har montert skilt med historie og vanskegrad for turane.  

Nyhende

Ljøbrekkas vener har sidan 2014 halde på med opprusting av Den trondhjemske Postvei frå Ljøen til Herdalen, og dette arbeidet er no i sluttfasen.