Ambulansetenesten i Geiranger sterkt kritiske

- Rørosmodellen er ikkje gjennomførbar i Geiranger

- Rørosmodellen er ikkje gjennomførbar i Geiranger, meiner tillitsvald for ambulansetenesta i bygdelaget Rune Krogstad. 

Nyhende

Helse Møre og Romsdal gjennomførte torsdag eit dialogmøte med Stranda og Fjord kommunar, for å sjå på moglege løysingar for ambulansetenesta i Geiranger. Eitt forslag helseføretaket kom med, var den såkalla Rørosmodellen med akuttbil.