Forslag frå Helsedirektoratet

Brann- og redningsmannskap kan vere akutthjelparar

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) er kritiske til forslaget frå Helsedirektoratet om å bruke brann- og redningsmannskap til ei akutthjelparordning. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / NPK  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nyhende

Brann- og redningsmannskap kan vere akutthjelparar, meiner Helsedirektoratet. Blant oppgåvene er å gi førstehjelp ved alvorleg skade eller sjukdom i påvente av at ambulanse kjem til staden.