Nærare blikk på Fylkesstatistikken 2019

Utdanning og kompetanse

I ein artikkelserie ser vi nærare på ulike delar av Fylkesstatistikken for Møre og Romsdal.

Like mange utanfrå: Litt i overkant av halvparten av elevane på Stranda VGS har Stranda som si heimkommune. Arkivfoto 

Nyhende

Fylkesstatistikken blir utarbeidd kvart år og er tenkt som eit grunnlag for identifisering av utfordringane i fylket. Samstundes skal den gi eit kunnskapsgrunnlag, men den skal og vere eit innspel for bruk i samfunnsdebatten. Utdanning og kompetanse er eit av tema statistikken fortel om.