Prestebustadar står tomme

Ventar på svar

Prestebustadane både på Stranda og i Sunnylven har stått tomme i fleire år.

Har lenge stått tom: Prestebustaden på Stranda har i fleire år stått tom. No kjem der kanskje ein dialog om utleige.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Sidan september 2015 har det ikkje vore buplikt for prestar i Den norske kyrkje. Over heile landet eig og forvaltar Opplysningsvesenets fond (Ovf) over 300 prestebustadar. Per dags dato er det fire slike som er til sals i Noreg.