Hydrogen som energiberar

Alternativ på fjorden

Hydrogen vil vere eit alternativ for å oppnå intensjonen om nullutslepp på verdsarvfjorden frå 2022 når fylkeskommunen lyser ut drift av ferjestrekninga.

Hydrogenfabrikk: Flakk Gruppen, med dagleg leiar Knut Flakk, har passert det fyrste hinderet med sin Pilot-E prosjekt.  Foto: Arkivfoto. Sofie Svanes Flem/Sunnmørsposten

Nyhende

På same tid har samferdselsutvalet i fylket peika på to aktuelle teststrekningar til Fiskerstrand verft sitt hydrogenferjeprosjekt. Det er Hundeidvik – Festøy og Sæbø- Leknes – Standal – Trandal som er dei to aktuelle ferjesambanda.