Ny rapport lagt fram

Framleis dårleg luftkvalitet i Geiranger

Målingar av luftkvalitet i Geiranger syner framleis høge konsentrasjonar av svevestøv og Nox i periodar utanfor turistsesongen.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Det er framleis store konsentrasjonar av svevestøv i Geiranger, trass i strengare miljøkrav, ifølgje fersk rapport.