Seks av 25 er kvinner i kommunestyret

– Vi skulle ha vore fleire

Færre kvinner: Kvinnedelen i kommunestyret i Stranda minker frå førre periode. Frå åtte kvinner i kommunestyret i førre periode, er det no seks kvinner i kommunestyret. arkivfoto 

Nyhende

– Det er klart det skulle ha vore fleire, seier Torill Ansnes. Ho snakkar om kvinner i Stranda kommunestyre.