Selde eigedommar i Stranda kommune

Desse eigedommane vart selde i oktober

Nyhende

Andel av Gnr 91, bnr. 12 er seld for kr 56.000 frå Paul Kristian Stadheim til Kjell O Stadheim (01.11.2019)