Stor rapport ferdig

Fekk skredfarekart

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) overleverte nye skredfarekart til Stranda kommune.

Skredfarar: Ole-Jakob Sande i NVE orienterte om dei nye skredfarekarta som vart overlevert til Stranda kommune.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Skredfarevurderingar frå Norges Geologiske Institutt (NGI) ligg til grunn for Noregs vassdrags- og energidirektorat når dei har laga nye skredfarekart. Ein rapport på over 400 sider beskriv i detalj dei 12 områda som er kartlagde i Stranda kommune.