Både auke og nedgang i sommartrafikken

Fleire tok ferja på verdsarvfjorden

Ferjesesongen på verdsarvfjorden er over. Tal frå The Fjords syner auka trafikk.

Opplevde auke: Tal frå The Fjords viser auke i ferjetrafikken på strekninga Hellesylt - Geiranger i sommar. Arkivfoto 

Nyhende

Dei to ferjene Bolsøy og Veøy transporterte 1300 fleire køyretøy og 3000 fleire personar på ferjestrekninga Hellesylt til Geiranger i år enn i fjor.