Formannskapet har møte måndag

NAV-samanslåing igjen på sakskartet

Nyhende

Formannskapet skal i møtet måndag igjen ta stilling til spørsmålet om NAV Sykkylven og NAV Stranda skal verte slått saman til eitt felles kontor.