Fleirtalet i fylkesutvalet om ferjetakstene

Håper på ekstraløyvingar frå staten

  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Fylkesutvalet vedtok tysdag samrøystes å utsette vurderinga om Autopass skal innførast i Møre og Romsdal fylke fram til fylkestinget blir samla i desember.