Fast utval for plansaker

Samrøystes for Ljøen-hotellet

Synfaring: Fast utval for plansaker var i juni på synfaring på Ljøen og området Flakk-gruppen ser for seg å bygge hotell.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Fast utval for plansaker vedtok planprogram for hotell på Ljøen samrøystes