Autopass-ordninga

Lag og organisasjonar skal få ferjerabatt

  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Regjeringa innfører no ei rabattordning som gjer det billegare for idrettslag og organisasjonar å reisa med ferje.