Offentleg høyring

NVE fremjar 11 motsegner til arealplanen

NVE fremjer 11 motsegn mot arealplanen, blant motsegnene gjeld fleire Geiranger og Geirangerfjorden.  Foto: Arkivfoto: Johan Behrentz

Nyhende

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev til Stranda kommune fremja motsegn til arealplanen som no er ute på offentleg høyring.