Desembertala over arbeidsløysa

Stabilt på indre - stor nedgang for fylket

Nyhende

Per desember 2019 er det no 2.709 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal, syner desembertala over arbeidsløysa frå NAV.