Uroa for tryggleiken på ferjer etter nedbemanning

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal meiner bilar og passasjerar bør halda fram å betala som i dag på fylkesvegferjene. Foto: Bjørn Ivar Voll / NPK   Foto: Bjørn Ivar Voll

Nyhende

Tilsette på ferjer er uroa for at den varsla nedbemanninga vil føre til at dei ikkje klarer å handtere redningsutstyr og evakuering.