Tilskot til miljøvernarbeid

Hjelp til å hjelpe biene

Fleire tilskot å søke på både som privatperson, bedrift eller lag/organisasjon.

Villblomar er ofte pollinert av bier ellr humler. Hjelper du biene med leveområde kan du få tilskot til arbeidet.  Foto: Arkiv

Nyhende

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir kvart år tilskot til ulike formål. 15. januar er fristen for ei heil rekke av desse tilskota. Alle søknadane skal sendast elektronisk på Miljødirektoratet sine heimesider. I denne runden er tiltak til natur- og miljøvern det ein kan søkje på.