Ordføraren og hamnesjefen møtte ministeren om overturisme

– Vi må ha heilårsarbeidsplassar

Nyhende

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) meiner talet på turistar visse stadar i Noreg har blitt så stort at det blir meir snakk om utfordringar enn moglegheiter. Fleire kommunar ønskjer å innføre turistskatt, men det ønskjer ikkje næringsministeren.