Ferjestatistikken viser auke i reisande på fjorden

Fylket ned, Stranda opp

Trafikken i fylket går ned medan Stranda- Liabygda auka førre år.

Auke: MF Sykkylvsfjord frakta både fleire passasjerar og køyretøy mellom Liabygda og Stranda. Arkivfoto 

Nyhende

Ferjestatistikken syner ein nedgang på ferjesambanda i fylket i persontrafikken på 1,5 prosent og 1,3 prosent i talet på køyretøy sett opp mot tala for 2018.