Nedgang i arbeidsløyse siste året

Auke siste månaden

Talet på arbeidsledige lågare enn for eit år sidan.

Arebidsløyse: Tala syner auke frå desember, men nedgang siste året.   Foto: Colorbox

Nyhende

Sjølv om Stranda opplever ei auke i talet på arbeidsledige frå desember på to personar er talet lågare enn på same tid i fjor. Ved utgangen av januar førre året stod 52 personar utan arbeid. I kommunen er 98,3 prosent av arbeidsstyrken i lønna arbeid.