Stranda KRF om FV650

- Tunellane må prioriterast høgare

Overåtunellen, FV650  Foto: Arkivfoto: Johan Behrentz

Nyhende

– Vi har sendt uttale til fylkestinget om at FV650 må kome høgare opp på prioriteringslista når fylket skal handsame sikringstiltak på fylkesvegnettet i april, seier leiar i Stranda KRF Anne Lise Lunde til Sunnmøringen.