Tine byggjer Jarlsberg-fabrikk i Irland

Oddvar sel halve mjølkekvota

Fire gardsbruk i Stranda ønsker å selje mjølkekvotar. Oddvar Tynes eig eit av dei.

Bonde Oddvar Tynes på Vollset i Sunnylven vil i år sende halve flokken av mjølkekyr til slakteriet for å redusere mjølkeproduksjonen. Når det kjem nye reglar for fjøs om tre år, vil han leggje ned heile produksjonen og satse på kjøt og sauedrift.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

-Når færre bønder driv med mjølkeproduksjon, blir fagmiljøet mindre. Det ser eg, men reduksjon av kvotar treng ikkje føre til at færre busett seg i bygdene. Med det varierte næringslivet det er i Stranda går det an å kombinere gardsbruk med ein annan jobb.