Storstilt gåve til industriutstillinga

Møbelindustrien på Stranda vil få sin rettmessige plass på utstillinga - men utstillinga vil famne breitt over mange ulike bransjar. Frå venstre Reidar Lunde, bak banksjef Kjell Martin Ringset, dagleg leiar i Indre Sunnmøre Gjensidige Terje Langlo og Helge Søvik.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

Stranda sin industrihistorie er like lang som han er stolt – og utstillinga om denne historia er no eit sjumilssteg lengre å verte verkeleggjort.